25 November 2013

Sarvikuonot = Croissant muzzles = RhinosKuvassa Leveähuulisarvikuono, ainoa elossa olevista sarvikuonolajeista, joka ei ole uhanalainen. Ne voivat edetä 50 km/h vauhdilla ja elää 50-vuotiaiksi, toisin kuin Western black rhinoceros -lajin edustajat, joita ei enää ole.

Some White rhinoceros, the only rhinoceros species that is not endagered at the moment. They can go as fast as 50 km/h and live up to 50 years old unlike the Western black rhinoceros which do not exist anymore.

No comments: